• Program for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000 

      Røsberg, Ingvald; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Steinnes, Eiliv; Aamlid, Dan (Rapport fra skogforskningen;, Research report, 2001)
      I Program for Terrestrisk Naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra humussjiktet (5 cm), humusblandet mineraljord (15 cm) og mineraljord i 40 cm dybde på fire overvåkingsflater i 2000. Disse flatene ligger i ...