• Kjøretøyparametere i drivlinjen på moderne kjøretøy 

      Shaddiq, Khurram (Master thesis, 2013-08-19)
      Det har vært en meget stor utvikling på kjøretøy i forhold til kjøretøy som var produsert på 1970- 1980 tallet. Kjøretøyene har blitt mer energieffektive og grunnen til dette er at myndighetene og forbrukerne forlanger ...