• Effekten av skatt på utbetalinger på selskapers investeringer 

      Settem, Lasse (Master thesis, 2014-08-15)
      Tema i oppgaven er effekten av skatt på selskapers investeringer. Bakgrunnen for å se på dette er en internasjonal undersøkelse som viste at investeringsforskjellen mellom selskaper med stor og liten kontantstrøm øker i ...