• Biologisk nitrogenbinding - belgvekster som kilde til nitrogen 

   Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel; de Boer, Anne (Bioforsk FOKUS, Research report, 2013)
  • Effekter av kjemiske sprøytemidler 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
   Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også ...
  • Genetics and welfare in organic poultry production: A discussion on the suitability of available breeds and hybrids 

   Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk Rapport, Research report, 2014)
  • Plantevern i vanlig og økologisk landbruk 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
   I konvensjonelt landbruk brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, sopp og insekter og for å regulere veksten. I økologisk drift er forebyggende tiltak viktig og kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes ikke.
  • Økologisk korn 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
   Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
  • Økologisk landbruk - driftsformens spydspissfunksjion til det norske landbruket 

   Solemdal, Liv; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk Rapport, Research report, 2014)
  • Økologisk landbruk og matvaresikkerhet 

   Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
   Nesten en femdel av verdens befolkning er konstant underernærte. De viktigste begrensningene for matsikkerhet skyldes sosiale, politiske og økonomiske forhold. Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i utviklingsland ...