• Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Mysterud, Atle; Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Teurlings, Ivonne; Samelius, Gustav; McNutt, Helen L.; Andren, Henrik; Persson, Jens; Arnemo, Jon Martin; Sjulstad, Kjartan; Ulvund, Kristine R.; Loe, Leif Egil; Segerström, Peter; Turtumøygard, Tea; Strømseth, Thomas Holm; Gervasi, Vincenzo; Bouyer, Yaëlle; Flagstad, Øystein (NINA rapport, Research report, 2012)
   Rapporten oppsummerer aktiviteten til det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe (Scandlynx) i Norge det siste året. Rapporten er i hovedsak ment som en kort oversikt over gjennomførte aktiviteter til oppdragsgivere ...
  • Long-Term Safety of Intraperitoneal Radio Transmitter Implants in Brown Bears (Ursus arctos) 

   Arnemo, Jon Martin; Ytrehus, Bjørnar; Madslien, Knut; Malmsten, Jonas; Brunberg, Sven; Segerström, Peter; Evans, Alina; Swenson, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • National Parks in Northern Sweden as Refuges for Illegal Killing of Large Carnivores 

   Rauset, Geir Rune; Andrén, Henrik; Swenson, Jon; Samelius, Gustaf; Segerström, Peter; Zedrosser, Andreas; Persson, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa) - Det skandinaviske bjørneprosjektet. Oversikt over gjennomførte aktiviteter. Sluttrapport til Norges forskningsråd 

   Swenson, Jon E.; Arnemo, Jon Martin; Bellemain, Eva; Brunberg, Sven; Dahle, Bjørn Steinar; Drageset, Ole-Mattis; Hustad, Håkon; Katajisto, Jonna; Kindberg, Jonas; Nerheim, Eskil; Solberg, Knut Håkon; Segerström, Peter; Støen, Ole-Gunnar; Söderberg, Arne (NINA rapport, Research report, 2005)
   Denne rapporten sammenfatter Det skandinaviske bjørneprosjektets resultater fra perioden 2000-2004. Resultatene som er mest relevante for Norges forskningsråds prosjekt ”Rovvilt og Samfunn (RoSa)” er som følger. 1) En ...