• Organisasjonsforpliktelse i en produksjonsbedrift 

      Sefic, Samira (Master thesis, 2016-09-01)
      Arbeidet med denne avhandlingen er det gjennomført casestudie der undersøkelsesenheten har vært en produksjonsbedrift på Østlandet. De siste årene har vist en klar tendens til at innsatsen fra de menneskelige ressursene ...