• Cereal yield gaps across Europe 

   Schils, Rene; Olesen, Jørgen E.; Kersebaum, Kurt-Christian; Rijk, Bert; Oberforster, Michael; Kalyada, Valery; Khitrykau, Maksim; Gobin, Anne; Kirchev, Hristofor; Manolova, Vanya; Manolov, Ivan; Trnka, Mirek; Hlavinka, Petr; Palosuo, Taru; Peltonen-Sainio, Pirjo; Jauhianen, Lauri; Lorgeou, Josiane; Marrou, Helene; Danalatos, Nikos; Archontoulis, Sotirios; Fodor, Nandor; Spink, John; Roggero, Pier Paolo; Bassu, Simona; Pulina, Antonio; Seehusen, Till; Uhlen, Anne Kjersti; Zylowska, Katarzyna; Nierobca, Anna; Kozyra, Jerzy; Silva, Joao Vasco; Macas, Benvindo Martins; Coutinho, José; Ion, Viorel; Takác, Jozef; Minguez, M. Ines; Eckersten, Henrik; Levy, Lilia; Herrera, Juan Manuel; Hiltbrunner, Jurg; Kryvobok, Oleksii; Kryvoshein, Oleksandr; Sylvester-Bradley, Roger; Kindered, Daniel; Topp, Cairistiona F.E.; Boogaard, Hendrik; Groot, Hugo de; Lesschen, Jan Peter; Bussel, Lenny van; Wolf, Joost; Zijlstra, Mink; van Loon, Marloes P.; van Ittersum, Martin K (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Europe accounts for around 20% of the global cereal production and is a net exporter of ca. 15% of that production. Increasing global demand for cereals justifies questions as to where and by how much Europe’s production ...
  • Endret klima- effekter og behov for tilpasninger i norsk kornproduksjon 

   Seehusen, Till; Waalen, Wendy; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; Persson, Tomas; Strand, Einar (Chapter, 2016)
  • Environmental factors associated with glutenin polymer assembly during grain maturation 

   Koga, Shiori; Aamot, Heidi Udnes; Uhlen, Anne Kjersti; Seehusen, Till; Veiseth-Kent, Eva; Hofgaard, Ingerd Skow; Moldestad, Anette; Böcker, Ulrike (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This study aims to understand the environmental factors, focusing on rain and fungal infection, affecting the assembly of glutenin polymers during grain maturation. Spring wheat was grown in the field and grains were sampled ...
  • Økt kornproduksjon gjennom forbedret agronomisk praksis. En vurdering av agronomiske tiltak som kan bidra til avlingsøkninger i kornproduksjonen. 

   Uhlen, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Deelstra, Johannes; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Bleken, Marina Azzaroli; Seehusen, Till; Kværnø, Sigrun; Sundgren, Tove; Lillemo, Morten; Abrahamsen, Unni; Øygarden, Lillian; Riley, Hugh (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Økt produksjon av korn er viktig for å øke matproduksjonen i Norge i tråd med landbrukspolitiske målsettinger. Men den norske kornproduksjonen er betydelig redusert siden 1990, både på grunn av redusert areal og fravær av ...