• Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Skadedyrmidler 

   Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Haukeland, Solveig (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Tasin, Marco; Eklo, Toril; Sekse, Bente (NIBIO Rapport, Research report, 2016)
   I 2016 er det utført 6 forsøk med 8 kjemiske skadedyrmidler, 2 biologiske skadedyrmidler, 2 feromonpreparater og 5 vekstregulerende preparater. Effekten er undersøkt mot kålmøll i kål,bladlus i erter, ulike viklerarter i ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Hong Le, V; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO Rapport, Research report, 2018)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Entomophthoralean fungi overwinter with the bird cherry-oat aphid on bird cherry trees 

   Saussure, Stephanie; Jensen, Annette Bruun; Davey, Marie Louise; Schjøll, Annette; Westrum, Karin; Klingen, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In Scandinavia, the bird cherry-oat aphid Rhopalosiphum padi overwinter as eggs on the bird cherry tree Prunus padus. Branches of P. padus were collected at the late February / early March from 17 locations in Norway over ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

   Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
  • The Potential for Decision Support Tools to Improve the Management of Root-Feeding Fly Pests of Vegetables in Western Europe 

   Collier, Rosemary; Mazzi, Dominique; Schjøll, Annette; Schorpp, Quentin; Thöming, Gunda; Johansen, Tor Jacob; Meadow, Richard; Meyling, Nicolai Vitt; Cortesero, Anne-Marie; Vogler, Ute; Gaffney, Michael T.; Hommes, Martin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Several important vegetable crops grown outdoors in temperate climates in Europe can be damaged by the root-feeding larvae of Diptera (Delia radicum, Delia floralis, Chamaepsila rosae, Delia platura, Delia florilega, Delia ...