• Bruk av balansert målstyring i frivillige organisasjoner i Norge 

      Guryeva, Victoria; Sathasivam, Madusha (Master thesis, 2016-08-30)
      Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan frivillige organisasjoner i Norge tilpasser balansert målstyring til sitt formål. I tillegg undersøkte vi hvilke deler fra balansert målstyring frivillige organisasjoner ...