• Strålfors AS : benchmarking og kvalitetsarbeid 

      Sarvendran, Kumaran (Master thesis, 2012-11-16)
      Jeg har skrevet denne utredningen om Strålfors AS. Jeg har sett på produksjonsavdelingen, foretatt en intern benchmarking av fire produksjonsmaskiner. Jeg har sett på kvalitetsarbeidet som gjøres på produksjonsnivå. Temaet ...