• En studie av nyttefordeling i jordskifteloven 

      Birkeland, Marte; Sandvold, Natasa Savkovic (Master thesis, 2018)
      ”I eit jordskifte er det ikkje eit sjølvstendig mål at kvar part får eit lovsikra krav på ein matematisk del av nytten” (Prop. 101 L, s. 169). Sitatet er hentet fra forarbeidene til jordskifteloven av 2013. Jordskifteløsningen ...