• Gangbarhet i Molde Sjøfronten : en fremtidig bysamler for alle 

      Sandnes, Erlend Larsen (Master thesis, 2015-08-06)
      Denne oppgaven søker å svare på; hvordan vil utviklingsprosjekt i den frigitte sjøfronten bidra til økt gangbarhet mellom kjøpesentra og eldre sentrumsstruktur? Utviklingsprosjektene Grand Fiære og Brunvollkvartalet i Molde ...