• Langtids EKG-registrering av friske Labrador retrievere 

      Sandberg, Nora Kristensen; Aas, Karoline Lunde; Asklöf, Isa Linn (Student paper, others, 2020)
      Ved langtids EKG-undersøkelse registreres hjertets elektriske aktivitet, frekvens og rytme over en tidsperiode på minimum 24 timer. Indikasjonene for bruk er blant annet funn av arytmier eller episoder med synkope, og ...