• Funksjonsanalyse av avløpsnettet for renseanlegg for GVD kommuner 

      Sand, Bjørnar Lyngvi (Master thesis, 2013-08-26)
      Det er gjennomført en spørreundersøkelse og en funksjonsanalyse for å undersøke ledningsnettets funksjon i rensedistriktet til 5 renseanlegg i Øvre Eiker, Sande og Lier kommune ved henholdsvis Hokksund-, Lersbryggen- og ...