• Marginalavkasting av dyrket jord. Sammenligning av beregningsmetoder 

      Bærug, Sølve; Samseth, Knut; Hegrenes, Agnar (NILF-Report;, Research report, 2001)
      Undersøkelser omkring erstatningsutmåling ved arealavståelser for veiformål har vist at de varierer mye og er til dels uforutsigbare. Dette kan bl.a. ha sammenheng med hvordan erstatningen beregnes. Dekarkalkyler, som er ...