• Framtidig skogbruksplanlegging – skogeiertilpassede skogbruksplaner 

      Sørensen, Malin Kristina (Master thesis, 2017)
      Sammendrag Skogbruksplanen er et viktig verktøy for skogeieren, som gir oversikt over skogressursene, og hjelp til å fatte beslutninger for hogst, pleie av skogen og å ivareta miljøverdier på skogeiendommen. Skogeiere ...