• Hvordan priser entreprenører risiko i bygg- og anleggsprosjekter? 

      Sørby, Lina Bjørk (Master thesis, 2012-08-21)
      Temaet for denne oppgaven er entreprenørenes risikoprising i tilbudsfasen, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for den prisen som blir gitt. Risikoprising og risikostyring er noe entreprenørene til daglig befatter ...