• Uterom når nye høyder. Prinsipper for gode uterom på lokk og tak. 

      Sæverud, Hanne Polden (Master thesis, 2010-11-30)
      I oppgaven har jeg klarlagt de ulike definisjonene for vegetasjon over bygningsstrukturer som vil være mest aktuelle å bruke i Norge. Definisjonene vil ha betydning for om man bruker riktig begrep på de ulike ”typene” av ...