• Samhandling og flyt som konkurransefortrinn for økt kundeopplevelse 

      Fjeld, Christian; Sæter, Amund Kristoffer (Master thesis, 2017-01-02)
      Denne masteroppgaven har som formål å undersøke om samhandling og flyt vil ha en positiv påvirkning på kundeopplevelse, som igjen kan gi et strategisk konkurransefortrinn. Bakgrunnen for oppgaven har vært et samarbeid med ...