• Karbonfangst i saltsmelter : effekten av sulfatering 

      Ruud, Nils Amund Rusås (Master thesis, 2018)
      For å oppnå dype kutt i klimagassutslippene fra stasjonære punktkilder som industri og fossil kraftproduksjon, vil karbonfangst og -lagring (CCS) være nødvending. Per i dag er karbonfangst relativt dyrt og ny teknologi kan ...