• Utfordringer ved høye luftlekkasjer i bygg 

      Wilhelmsen, Svein Atle; Rusten, Kristian Prøis (Master thesis, 2011-10-07)
      Sammendrag Denne oppgaven ser på problemstillinger rundt lufttetthet i bygg. I hovedsak hva man skal forholde seg til dersom kravet til lekkasjetall ikke nås, og hvor stor betydningen av lufttetthet er i en totalenergis ...