• Velferd på slaktegris : effekt av sosiale faktorer og fôringssystem 

      Runningen, Jenny Kristine (Master thesis, 2020)
      Formålet med dette studiet var å undersøke hvor stor grad velferdsparametere påvirkes av dyretetthet, gruppestørrelse, bingedesign og fôringssystem. På grunn av økt fokus på dyrevelferd både hos forbrukere og autoriteter ...