• Uteområder på sykehjem tilpasset personer med demens sykdom 

      Rotvold, Mari (Master thesis, 2017)
      Grunnet økende levealder i Norge, øker også antallet som rammes av demens årlig. Dette har ført til at demente har blitt en gruppe som blir viet stadig større oppmerksomhet, og man ser nå et behov for nye og mer tilpassede ...