• Diversity in germination response among Bacillus licheniformis strains 

      Romundset, Kristin Cecilia Saue (Master thesis, 2012-09-12)
      Flere studier har blitt utført for å beskrive germineringsegenskaper i forskjellige Bacillus licheniformis-stammer. Stammene har påviste forskjeller i operonet som koder for germineringsreseptoren GerA, som er forbundet ...