• Synteser og studier av propargylterminerte resiner 

      Rokvam, Karoline (Master thesis, 2014-02-11)
      Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenol ...