• Prediksjon av vankant på plank ved hjelp av data fra automatmåling 

      Rogstadkjærnet, Brede (Master thesis, 2013-07-09)
      Bergene Holm avd. Haslestad er et relativt stort sagbruk i norsk sammenheng som produserer det meste innenfor trelast. Der har man observert en betydelig andel planker med vankant på midten. Dette er et problem fordi det ...