• Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Fenix 

   Dybing, Erik; Eklo, Ole Martin; Gislerød, Hans Ragnard; Hofsvang, Trond; Holene, Edel; Källqvist, Torsten; Rivedal, Edgar Jarle; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Tronsmo, Anne Marte; Øvrebø, Steinar (VKM Report, Research report, 2007)
  • Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Proline EC 250 med det virksomme stoffet protiokonazol 

   Dybing, Erik; Eklo, Ole Martin; Gislerød, Hans Ragnard; Hofsvang, Trond; Holene, Edel; Källqvist, Torsten; Klingen, Ingeborg; Rivedal, Edgar Jarle; Ropstad, Erik; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Tronsmo, Anne Marte; Øvrebø, Steinar (VKM Report, Research report, 2007)
  • Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Titus WSB 

   Dybing, Erik; Eklo, Ole Martin; Gislerød, Hans Ragnard; Hofsvang, Trond; Holene, Edel; Källqvist, Torsten; Rivedal, Edgar Jarle; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Tronsmo, Anne Marte; Øvrebø, Steinar (VKM Report, Research report, 2005)