• Svangerskaps-og fødselopplevelser i en multietnisk befolkning 

      Risgaard, Annemette Estrup (Master thesis, 2014-08-21)
      Sammendrag: Bakgrunn: Svangerskap og fødsler er noe som angår mange kvinner i Norge hvert år. Svangerskap og fødsel er i dag forbundet med få alvorlige helsekomplikasjoner, men kan medføre belastninger. Kvinners helse og ...