• Genetisk studie av eksteriør på bein hos nasjonale hesteraser 

      Regland, Merethe Madsen (Master thesis, 2020)
      Avlsarbeidet til de nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er basert på fenotypeseleksjon. Vurderingen av avlsdyr gjøres på utstilling basert på en bedømming hvor egenskapene bedømmes på en skala ...