• Tolkning av gamle utskiftningskart 

      Rauf, Aini (Master thesis, 2020)
      Tema for denne masteroppgaven er tolkning av gamle utskiftningskart. Problemstilling for oppgaven er som følger: ”I hvilken grad fulgte utskiftningsretten reglementet for utarbeidelse av kart?” For å finne svar på ...