• Eiendomsdannelse i bytransformasjon 

      Ramsjord, Eivind Hasseldokk (PhD Thesis;2014:11, Doctoral thesis, 2014)
      Temaet for avhandlingen er eiendomsdannelse i bytransformasjon. Eiendomsdannelse går i denne sammenheng ut på å omforme eksisterende eiendomsforhold og etablere nye som gir sikkerhet for de nye "formelle" eier-, eiendoms- ...