• Myke trafikanter i Etnesjøen : kampen for tilværelsen 

      Røstad, Lars (Master thesis, 2017)
      I arbeidet med masteroppgaven har det kommet frem hvordan befolkningen i Etnesjøen ofte benytter bilen i stedet for andre transportmetoder når de skal nå ulike funksjoner. Etnesjøen er et kompakt tettsted hvor de fleste ...