• Medvirkning ved planlegging av shared space 

      Rønsdal, Andreas (Master thesis, 2011-05-09)
      Konseptet shared space innebærer integrering av alle trafikantgrupper i det samme byrommet. Tanken bak konseptet er at ved å fjerne regulering og oppmerking vil trafikantene i større grad måtte forholde seg oppmerksomt til ...