• Medvirkning i kommunal planlegging : en studie av Orkdal 2040 

      Røhme, Astrid (Master thesis, 2013-09-18)
      Medvirkning i kommunal planlegging er lovpålagt gjennom Plan- og bygningsloven av 8.mai 2009. Loven angir minimumskravene for medvirkning, samtidig som det oppfordres til «aktiv medvirkning» (pbl §5-1). Like før ...