• Syklistens opplevelse av bekk i urbant miljø 

      Petursdottir, Kristin (Master thesis, 2013-09-06)
      Et større innslag av blå-grønne strukturer i byer og tettsteder er et uttalt mål for lokale og nasjonale planleggingsmyndigheter. Dette passer med ønsket om å åpne tildekkede vannløp, tilrettelegge for ferdsel til fots og ...