• Tidstyver i byggebransjen - En studie av prosjekt Nordviken blokk C og D 

      Persheim, Erik S. (Master thesis, 2016-08-17)
      Gjennom samarbeidsprogrammet Bygg21 er det ønskelig å skape en fremtidsrettet, rasjonell og kunnskapsbasert byggenæring. Å se på mulighetene for å redusere og eliminere tidstyver i byggenæringen vil være med på å imøtekomme ...