• Akkvisisjon av utviklingseiendom i Kristiansand kommune 

      Pedersen, Ole-Terje Mosvold (Master thesis, 2014-08-19)
      Denne oppgaven ser på hvordan eiendomsutviklere i Kristiansand kommune arbeider med akkvisisjon av utviklingseiendom. Det er fokusert på hvordan informasjonsinnsamling om potensielt interessante eiendommer skjer, hvilke ...