• Gjenbruk i eiendomsutvikling 

      Mork, Henriette; Pedersen, Marita Aastad (Master thesis, 2018)
      I Oslo alene er det forventet en befolkningsvekst på cirka 28 prosent frem mot 2040, og disse skal i hovedsak få plass innenfor den eksisterende bystrukturen. Når nye bygninger øker den samlede bygningsmasse med kun én til ...