• Transformasjon av Lækjargata : fra transportåre til en levende bygate 

      Pétursdóttir, Tinna Rut (Master thesis, 2016-02-15)
      Lækjargata, en av de viktigste bygatene i Reykjavík, og temaet for dette prosjektet, er et eksempel på en gate som har blitt overtatt av privatbiler med lite fokus på myke trafikanter. Gaten er et svært viktig innslag i ...