• Hvordan mjølkesystem påvirker mastittfrekvensen i norske besetninger 

      Ottinsen, Hege G. (Master thesis, 2013-08-26)
      Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan frekvensen av mastitt hos norske mjølkekyr påvirkes av ulike mjølkesystemer. Med økende krav til høy ytelse og effektivitet blir AMS stadig mer populært og stadig ...