• Foredling av hvitfisk i Norge : kultur og kontroll 

      Otterlei, Kjell Alfred (Master thesis, 2014-08-18)
      Denne masteroppgaven studerer sammenhengen mellom økonomistyring og de eksterne omgivelsene til en bedrift. Eksempelet er hentet fra sjømatindustrien og dataen er innhentet gjennom en casestudie med dybdeintervju av en ...