• Revurdering av beskyttelsessoner rundt Elverum vannverk 

      Oppistov, Torill Gilje (Master thesis, 2019)
      Elverum vannverk ble startet opp på 80-tallet og pumper i dag opp ca. 6000 m3 vann per døgn. Rundt vannverket ligger det fire beskyttelsessoner som har til hensikt å verne om drikkevannskilden. Soneinndelingen følger ...