• Lokale opplevelsesveger : vegen, stedet og landskapet 

      Oppegaard, Helene Hoel; Grøstad, Tora Johanna Dommen (Master thesis, 2017)
      Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan en ny reiselivssatsing kan ta i bruk potensialet i det norske vegnettet for å fremme stedsutvikling og formidle variasjoner i det norske landskapet. I litteraturstudiet blir ...