• Hold det vilt : hvordan lage skjøtselsplan for bynatur? 

   Stubberud, Kristin Lande (Bachelor thesis, 2023)
   Bynaturen ser ofte villere ut, men til gjengjeld ivaretar den økologi og kan bidra til å løse utfordringer i byene. Disse hensynene er nå i ferd med å bli så viktig i byplanleggingen, at det legger nye føringer for systemene ...
  • Opplevelsesverdi av regnbed langs vei og gate 

   Evensen, Katinka Horgen; Rosef, Line; O'Halloran, Sally (Fagrapport;, Report, 2023)
   Overvannshåndteringstiltak i form av regnbed benyttes i økende grad langs vei og gate i urbane områder. Fra et økosystemtjenesteperspektiv har et regnbed potensial til å tilføre regulerende, og støttende tjenester, men ...