• Hytteeieres rolle i bruksordningssak for jordskifteretten 

      Nystuen, Christina (Master thesis, 2014-08-21)
      Formålet med masteroppgaven er å belyse jordskifterettens ulike behandling av hytteeiere i bruksordningssaker av veg etter jordskifteloven § 2 bokstav c. Utgangspunktet mitt var en kunnskap om at behandlingen er ulik i de ...