• Bruk av tre i helsebygg : ei kartleggingsstudie 

   Wie, Sølvi; Nyrud, Anders Q. (MINA fagrapport;60, Report, 2019)
   Tre som bygningsmateriale gir eit positivt klimabidrag mellom anna ved å ta opp og lagre CO2 og auka ressursutnytting av tre som del av ein fornybar og sirkulær økonomi er eit internasjonalt satsingsområde. Resultat frå ...
  • Emissions of volatile organic compounds (VOCs) from interior wood panelling 

   Bjelanovic, Alexander Sasa (Master thesis, 2020)
   Flyktige organiske forbindelser (VOC-er) er en gruppe av organiske kjemikalier som lett fordamper ved omgivelsestemperaturer, bl.a. fra byggematerialer. Dette gjør at de kan påvirke inneluftkvaliteten. Det finnes mange ...
  • Improving mental wellbeing in organizations with targeted psychosocial interventions 

   Lipovac, Dean; Hajdu, Laszlo; Wie, Sølvi Therese Strømmen; Nyrud, Anders Q. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: Mental wellbeing of employees is crucial for successful organizations. Psychosocial interventions that target highly contagious individuals (i.e., individuals that can ‘transmit’ their wellbeing to others) could ...
  • Klimagassutslipp i skogbruket : tiltak og allokeringsmodeller 

   Næss, Johann K.; Nyrud, Anders Q.; Tellnes, Lars Gunnar (MINA fagrapport;53, Report, 2018)
   Klimagassutslipp fra norsk skogbruk har tidligere blitt beregnet av Timmermann og Dibdiakova (2013). Skogindustriens kunder etterspør i økende grad om miljødokumentasjon for produktene de kjøper, for eksempel miljødeklarasjoner ...