• Utvikling av grønne bygg i Norge 

      Nylander, Matias (Master thesis, 2010-10-11)
      Denne studien av mulighetene for å utvikle grønne bygg i Norge er basert på intervjuer av 12 personer som i lys av sin posisjon i eiendomsbransjen har unik erfaring og kunnskap om temaet. Masteroppgaven undersøker hva som ...