• Bjørn i Nord-Trøndelag 

   Nygård, Torgeir; Brainerd, Scott Michael; Brøseth, Henrik; Berntsen, Finn Erik Harald; Bjørnes, Even; Kvam, Tor; Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Paul Harald; Stokke, Sigbjørn; Sørensen, Ole Jakob; Swenson, Jon (Research report, 2009)
   Atten brunbjørner (åtte binner og ti hannbjørner) ble fanget i prosjektperioden 1993-2002. Alle binnene og åtte hanner ble radiomerket med VHF-halsbåndsendere For sju binner og fem hannbjørner ble det innsamlet peiledata ...
  • Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst 

   Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schalbach, Martin; Hanssen, Linda (NILU OR (NILU Oppdragsrapport);, Research report, 2014)
   I dette kartleggingsprosjektet ble analysert konsentrasjonene til en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter, som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler og metabolitter, ...
  • Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Tilstand og tidstrender 

   Nygård, Torgeir; Polder, Anuschka (NINA rapport, Research report, 2012)
   I 1992 ble overvåking av miljøgifter i egg av rovfugl tatt inn i Program for terrestrisk naturovervå-king (TOV). Ved å i tillegg benytte publiserte og upubliserte data helt tilbake til 1966, har en nå utviklingstrender for ...
  • Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Utvikling over tid, og nye giftstoffer 

   Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Polder, Anuschka (NINA rapport, Research report, 2006)
   I 1992 ble overvåking av miljøgifter i egg av rovfugl, med dvergfalk som hovedart, tatt inn i Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Ved å i tillegg benytte publiserte og upubliserte data helt tilbake til 1966, har ...