• Effekter av tap av mor på lammets utvikling på utmarksbeite 

      Nornes, Regine (Master thesis, 2019)
      Tap av sau (Ovis aries) på beite til rovdyr har ført til store konflikter mellom sauenæringen og forvaltningen. Det er lite kunnskap rundt mekanismene som fører til tap. Tap av mor tidlig i beitesesongen kan føre til en ...