• En retrospektiv studie av anemi hos hund (2019-2021) 

      Nordstrand, Anna Kristiane; Høie, Linda (Student paper, others, 2023)
      Formålet med oppgaven er å lage en oversiktsstudie som kan vise fordelingen av de forskjellige årsakene til anemi i hundepopulasjonen ved Dyresykehuset Smådyr i perioden 2019-2021. Vi skal via dette overordnede målet forsøke ...